An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinn Shoiscéalaíoch an Phápa – Bealtaine 2017

Go ndéana Críostaithe san Afraic aithris ar Íosa Críost, agus fianaise fháidhiúil a thabhairt leis an athmhuintearas, le cothrom na Féinne, agus leis an tsíocháin.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Frank Duff

An Leabhar

Ina sheanmóir ag sochraid Phroinsias Uí Dhuibh, dúirt an Cairdinéal Ó Fiaich, ‘Sa bhliain 1976 tairgeadh gradam “Éireannach nab liana dó ach chuir sé suas go béasach dó B’fhéidir go dtiocfaidh an lá nuair a bhronnfaidh an Eaglais gradam “Éireannach an Chéid” air.’

B’shin é an fear a bhunaigh Léigiún Mhuire, eagras de chuid Aspalacht na dTuatach, a bhfuil a chuid comhaltaí ag saothrú ar son Dé agus Mhuire ar fud an domhain anois. Meastar gurb é an Léigiún an ghluaiseacht is tábhachtaí dár tharla san Eaglais i rith an fhichiú céad. Ar feadh trí scór bliain ba é Proinsias Ó Duibh a threoraigh an t-eagras domhanda seo. Rugadh i mBaile Átha Cliath é sa bhliain 1889 agus fuair sé bás ar an 7ú lá de mhí na Samhna 1980. Cuireadh tú le Cúis a Bheannaithe sa bhliain 1996.

An tÚdar

I mBun Clóidí, Co. Loch Garman a rugadh an t-údar. Tar éis a oirnithe i Maigh Nuad chaith sé blianta ag teagasc na Gaeilge i gColáiste Pheadair, Loch Garman agus bhí sé ina Uachtarán ar an gColáiste in am tráth. Rinneadh sagart paróiste ar an Abhallort de sa bhliain 1976, mar ar fhan sé ar feadh 21 bliain. Tá anois (ag am priontála) ina chartlannaí deoiseach. Tá baint aige le Léigiún Mhuire le leathchéad bliain anuas.

Bhí suim riamh aige sa scríbhneoireacht. Scríobh sé Éadáil Ní Choinn, Laoch na hAspalachta san Afraic (2007), Donnchadh Ó Laoghaire Dhoire an Chuilinn (1997), agus tá a lán alt scríofa aige in irisí éagsúla ar nós An Sagart agus Irisleabhar Mhaigh Nuad, sa nuachtán Inniu, agus sna leabhair Sráidainmneacha na hÉireann agus Fealsúnacht, Feall agus Fuil.